خوب – چاه شهردار دوربین قرارداد کمیسیون

خوب – چاه: شهردار دوربین قرارداد کمیسیون شهرداری شورای شهر اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه الزام شرکت در کنکور دکتری ، جزئیات بورس تحصیلی خارج اعلام شد

شرایط اختصاصی خاص بورس خارج از کشور جهت سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد و تمامی داوطلبان بورس خارج باید در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷ شرکت کنند.

الزام شرکت در کنکور دکتری ، جزئیات بورس تحصیلی خارج اعلام شد

جزئیات بورس تحصیلی خارج اعلام شد / الزام شرکت در کنکور دکتری

عبارات مهم : دانشگاه

شرایط اختصاصی خاص بورس خارج از کشور جهت سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد و تمامی داوطلبان بورس خارج باید در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷ شرکت کنند.

به گزارش مهر، بر اساس شرایط اختصاصی خاص بورس خارج از کشور جهت سال تحصیلی ۹۷-۹۶، حداقل میانگین (معدل) نمره های دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته باید به ترتیب ۱۵ و ۱۷ تراز شده است و دوره های کارشناسی ارشد پیوسته و یا دکتری حرفه ای ۱۷ تراز شده است باشد.

الزام شرکت در کنکور دکتری ، جزئیات بورس تحصیلی خارج اعلام شد

حداکثر سن داوطلب در وقت عضویت جهت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) شرکت سنجش ۳۰ سال است.

تبصره: حداکثر سن داوطلب حسب موارد، با توجه به شروط اعلام شده است می تواند زیاد کردن یابد.

شرایط اختصاصی خاص بورس خارج از کشور جهت سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد و تمامی داوطلبان بورس خارج باید در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷ شرکت کنند.

الف) ایثارگران: همسر و فرزندان شهدا، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، حداکثر سن ۳۳ سال است.

ب) مربیان (رسمی، رسمی آزمایشی) عضو هیات علمی واجد شرایط همان دانشگاهی که دارای سهمیه هستند، حداکثر سن ۳۴ سال است.

ج) مربیان (رسمی، رسمی آزمایشی) گروه آموزشی هنر عضو هیات علمی واجد شرایط همان دانشگاهی که دارای سهمیه هستند، حداکثر سن ۳۶ سال است.

الزام شرکت در کنکور دکتری ، جزئیات بورس تحصیلی خارج اعلام شد

الزام شرکت در کنکور دکتری جهت اعزام و بورس خارج

تمامی داوطلبان بورس و اعزام باید در آزمون ورودی دوره دکتری ( نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۷ شرکت کرده و حدنصاب اعلام شده است به وسیله دانشگاه / مؤسسه پذیرنده بورسیه را کسب کنند.

انجام مصاحبه علمی و کسب امتیاز مورد نیاز در ارزیابی تخصصی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور دارای سهمیه از جمله شرایط پذیرش بورس خارج است.

شرایط اختصاصی خاص بورس خارج از کشور جهت سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد و تمامی داوطلبان بورس خارج باید در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷ شرکت کنند.

دانشگاهها بعد از انجام مصاحبه علمی، سهمیه های بورس خارج خود را در قالب سهمیه و گرایش های تخصیص داده شده، گزینش و به شرکت سنجش آموزش کشور اعلام می کنند.

نتایج (گزارش) واصله از طرف دانشگاهها به وسیله شورای مرکزی بورس بررسی و نتیجه های به شرکت سنجش آموزش کشور و دانشگاهها اعلام خواهد شد.

الزام شرکت در کنکور دکتری ، جزئیات بورس تحصیلی خارج اعلام شد

پس از تایید شورای مرکزی بورس، دانشگاه / مؤسسه پذیرنده بورسیه، موظف است فرایند هیات اجرایی جذب پذیرفته شدگان نهایی را انجام داده و صورتجلسه هیات اجرایی جذب و تعیین استاد ناظر را به اداره کل بورس و اعزام دانشجویان اعلام کنند.

تعیین رشته، گرایش و کشور مورد اعزام به تشخیص دانشگاه دارای سهمیه و هماهنگی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خواهد بود.

پذیرش از خارج بعد از تایید دانشگاه دارای سهمیه

پذیرش از دانشگاه های خارج، گزینش استاد راهنمای خارج، عنوان رساله دکتری و استاد ناظر داخلی (یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه دارای سهمیه مرتبط با تخصص پذیرفته شده) بعد از تایید دانشگاه دارای سهمیه و با هماهنگی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان انجام می شود.

قبولی های بورس خارج از کشور براساس سهمیه هر دانشگاه است و نظارت و تایید در اخذ پذیرش، اوضاع تحصیلی، بعهده دانشگاه دارای سهمیه خواهد بود.

پذیرفته شدگان اعزام باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، پذیرش از دانشگاه مورد تایید دانشگاه دارای سهمیه و اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، سپردن وثیقه به دانشگاه یاد شده، دریافت ویزا و سایر موارد اعزام اقدام کنند. بعد از اتمام وقت مذکور، قبولی فرد «کان لم یکن» تلقی می شود.

اعلام نمره های زبان جهت داوطلبان

تبصره: حداقل کسب نمره زبان جهت اعزام داوطلبان رشته های فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه MSRT=۵۵، رشته های علوم انسانی و هنر MSRT=۶۰ و یا معادل آن در آزمون های TOLIMO، IELTS و TOEFL تعیین شده است است.

داوطلبان باید توجه داشته باشند که افزون بر نمره مذکور، در صورتی که دانشگاه پذیرش دهنده، قبولی و کسب نمره آزمون زبان خاصی را ملاک پذیرش خود قرار دهد، داوطلب موظف است آن شرط را تا قبل از اعزام برآورده کند.

میزان وثیقه با توجه به کشور محل تحصیل و براساس مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین می شود.

طبق قانون اصلاح ماده ۳ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در شرایط مساوی اولویت با داوطلبان متأهل است.

دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد باید تا آخر شهریور ماه سال بعد (۳۱ شهریور ۱۳۹۷) فارغ التحصیل شوند.

عدم مراجعه پذیرفته شدگان واجد شرایط جهت تشکیل پرونده به اداره کل بورس و اعزام دانشجویان تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ به منزله انصراف است.

ممنوعیت تبدیل بورس خارج به داخل امکان تبدیل بورس خارج به داخل وجود ندارد.

اعزام داوطلبان یا مربیان آموزشی و پژوهشی پذیرفته شده است که محل خدمت آتی آنان در سایر دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی هست، مشروط به تقبل ۱۰۰ درصد هزینه ها به وسیله دستگاه مربوط و ارائه موافقت نامه رسمی از سایر دستگاه های اجرایی، با مطمح نظر قراردادن ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری میسر خواهد بود.

مسئولیت هرگونه مغایرت در میانگین دروس (معدل) و اطلاعات و مدارک مورد نظر، متوجه متقاضی است و در صورت اثبات تخلف، در هر یک از مراحل اعم از طی فرآیند بورس، حین تحصیل یا بعد از آخر تحصیلات، پذیرش فرد ابطال می شود و باید هزینه های مترتب را بپردازد.

اعطای بورس تحصیلی و مزایای ناشی از آن صرفا امتیاز اعطایی از سوی شرکت امور دانشجویان است و در صورت وجود اعتبار قابل پرداخت خواهد بود.

انجام خدمت بعد از اتمام تحصیل منوط به رضایت بخش بودن اوضاع تحصیلی و علمی و احراز شرایط مورد نیاز دانشگاه محل تعهد به تشخیص آن دانشگاه است.

طبق مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ۱۸ دی ماه ۱۳۹۵، پذیرفته شدگان دوره بورس و اعزام به خارج در صورتی که روند پذیرش آنها تا وقت عضویت آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷ در شرکت امور دانشجویان تکمیل نشده و در داخل نیز در دوره روزانه پذیرفته نشده باشند، مجاز به عضویت و شرکت در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷ هستند.

واژه های کلیدی: دانشگاه | دانشگاه | دانشجویان | پذیرش دانشجو | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs